www

About project, Landing page

APIcra

https://github.com/apicra

apicra-logo.png

Więcej informacji

Co to jest APIcra?

Softreck Apicra dostarcza skrypty powłoki potrzebne do przygotowania środowiska w celu uruchomienia aplikacji na systemach takich jak:

Jak to działa?

Skrypty te są dostarczane w kilku typach:

archive zip

to może być program lub dane zarchiwizowane wcześniej, np backup bazy danych, wówczas np zrzut bazy danych był wykonany przez serwis backup z własnymi metodami: restore/backup

data/code repository /receiver /end user

Paczka plików to kod, pliki binarne lub skrypty potrzebne do przygotowania środowiska, zawiera metody konieczne do pobrania na dysk, zainstalowania, usunięcia i zaktualizowania plików:

sourcecode repository, media /contributor

in store librayr/software/db-data, some data or software, software package internal binary, library

case: store-from-store, sourcecode-from-download, Unpack-package-archive

service-unlimited time

Usługa już istnieje lub została wcześniej pobrana jako paczka, zawiera metody konieczne do uruchomienia i zatrzymania usługi oraz sprawdzenia statusu: case: store-from-store, sourcecode-from-download

service-one time, dedicated

Usługa wykorzystywana do wykonania jednego działania np utworzenie kopii zapasowej lub jej odtworzenie, wówczas metody są dedykowane, mają własne nazwy w zalezności od uzycia

*w pierwszej wersji APIcra była zbiorem skryptów, wkrótce dużo skryptów miało podobne metody i stąd warto było je podzielić na te dwie podstawowe grupy by łatwiej można było ustandaryzować późniejsze użycie.

Python

Język python jest wyjątkowo wszechstronny w każdym tego słowa znaczeniu:

Technologicznie

jest on wykorzystywany do tworzenia różnego rodzaju aplikacji od prostych skryptów systemowych wykonywanych na serwerze po skomplikowane obiektowe aplikacje obsługujące miliony użytkowników.

Społecznie

Każda z kluczowych grupo społecznych od naukowej od dziecka do profesora, poprzez przemysł, finanse do sztucznej inteligencji.

Wspieramy język python

Dlatego równolegle z językami skrypotwamy dedykowanymi dla określonych systemów, będziemy wspierać język Python, by w przyszłości na nim opierać bardziej uniwersalne i elastyczne rozwiązania. Obecnie Python jest równie ekspresyjnym językiem jak Lua, umożliwiającym tworzenie aplikacji opartych na koprocedurach.

The Apicra solution

is defining native OS scripts to generate enironment based on current system. It’s help to make a standarisated enironment modules, such python environment with definied versions used in your organisation

Code and Enironment are created as sepearated repository but working togheter. To use Application, create environment and use it depends your server or local machine environment.

This is one defined layer more between application and environment to controll it not depends virtualisation in docker or another virtualisation.

APIexec/npm-github-win: Scripts for Development, Using Github, Npmjs, Bash commands (version for windows only), version for linux npm-github-linux

apicra/docs-generator: Documentation generator for each package, automatically

Example with ProMaGen

API Foundation

Projekt APIcra jest wspierany przez API Foundation

Celem jest rozwój ekosystemu w celu szybszego wytwarzania oprogramowania

Obecnie istnieje kilka narzędzi, od planowania po uruchamianie i utrzymanie oprogramowania: